આઇ ખેડૂત પોર્ટલ યોજના યાદી 2023 | ikhedut Portal Yojana List

આઇ ખેડૂત પોર્ટલ યોજના 2023 (ikhedut Portal Yojana List 2023) | ખેડૂત સહાય યોજના 2023 (ખેડૂત લક્ષી યોજના 2023, ઈ ખેદુત પોર્ટલ) | આઇ ખેડૂત પોર્ટલ યોજના યાદી 2023 | સરકારી યોજનાઓની યાદી, ikhedut web portal scheme List 2023, ikhedut Portal Scheme List 2023, ikhedut website yojana, ikhedut.gujarat.gov.in, Gujarat Farmar Portal Scheme List | Gujarat Government Yojana List 2020 Pdf in Gujarati | Gujarat Government Yojana List 2023 Pdf in Gujarati

ગુજરાત સરકાર દ્વારા ખેડૂતોને ધ્યાનમાં લઈને કૃષિક્ષેત્રે અવનવી પદ્ધતિઓ તેમ જ ટેકનોલોજીને વિકસાવવા માટે ગુજરાત સરકાર દ્વારા ઘણી બધી યોજનાઓ અમલમાં મૂકવામાં આવે છે. આ યોજનાઓ એ ગુજરાત સરકાર દ્વારા ખેડૂતોના હિતલક્ષી તેમજ ખેડૂતોને લાભ મળી શકે તે માટે યોજનાઓ અમલમાં મૂકવામાં આવે છે.

ગુજરાત સરકાર દ્વારા આપવામાં આવતી મોટાભાગની યોજનાઓ એ ગુજરાતના ખેડૂતોને તેમનું જીવનધોરણ ઊંચું લાવવા તેમજ તેમની વિવિધ કલ્યાણકારી તેમજ ખેડૂત પુત્ર માટે ખેડૂતલક્ષી યોજનાઓ અમલમાં મૂકવામાં આવ્યા છે. આમ ગુજરાત સરકાર દ્વારા ગુજરાત રાજ્યના ખેડૂતોના માટે “સાત પગલા ખેડૂત કલ્યાણ યોજના” ગુજરાત સરકાર દ્વારા આ ઇ-લોન્‍ચિંગ કરવામાં આવ્યું હતું.

I Khedut Portal 2023 | આઇ ખેડૂત પોર્ટલ યોજના યાદી

ગુજરાત સરકાર દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલા આઇ ખેડૂત પોર્ટલ પરથી ગુજરાતનો ખેડૂત એ ઘરે બેઠા વિવિધ યોજનાઓનો લાભ લઇ શકે છે. જો ગુજરાતનો ખેડૂતે ગુજરાત સરકાર દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલી ખેડૂત લક્ષી યોજના નો લાભ લેવા માંગતા હોય તો તે ઘરે બેઠાં યોજના માટેનું ફોર્મ ભરી શકે છે તેમને કચેરીઓ પર ધક્કા ખાવાની જરૂર નથી તે માટે ગુજરાત સરકાર માટે ખેડૂતોનાં હિત માટે આઇ ખેડૂત પોર્ટલ (IKhedut Portal) ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન કરવા માટે આ પોર્ટલ લોંચ કરવામાં આવેલું છે.

આમ, ગુજરાત સરકાર દ્વારા શરૂ કરો ikhedut portal (ikhedut. gov. in) પરથી ગુજરાતનો ખેડૂત ikhedut portal khetivadi yojana માટે ઘરે બેઠા ikhedut portal Online Arji કરી શકે છે.

Ikhedut Portal Gujarat 2023 Yojana List

ગુજરાત સરકાર દ્વારા આઇ ખેડૂત પોર્ટલ પર ઘણી બધી યોજનાઓ લોન્ચ કરવામાં આવેલી છે તેમાંથી સૌથી પ્રખ્યાત યોજનાઓ આ છે:

 • ખેડૂત મોબાઈલ સહાય યોજના
 • ટ્રેક્ટર સહાય યોજના
 • કમલમ ફ્રૂટની ખેતી સહાય યોજના
 • કિસાન પરિવહન યોજના
 • પશુ ખાણદાણ સહાય યોજના
 • મફત છત્રી યોજના
 • મુખ્યમંત્રી પાક સંગ્રહ ગોડાઉન યોજના
 • પશુ સંચાલિત વાવણીયો
 • ડ્રીપ ઇરીગેશન યોજના
 • ખેડૂત અકસ્માત વીમા યોજના
 • ખેડૂતોને ડ્રમ અને બે પ્લાસ્ટિક વિનામૂલ્યે
 • પ્લગ નર્સરી (વનબંધુ યોજના)
 • મહિલા સ્ટાઇપેન્ડ યોજના
 • સરગવાની ખેતીમાં સહાય
 • દેશી ગાય સહાય યોજના
 • દરિયાઈ ફિશીંગ બોટનું એન્જિન સહાય
 • સ્માર્ટ હેન્ડ ટુલ્સ કીટ યોજના
 • ફળપાકોના વાવેતર માટે

આઇ ખેડૂત પોર્ટલના લાભો (Benefits of I Khedut Portal Gujarat)

ગુજરાત સરકાર દ્વારા બનાવવામાં આવેલી ખેડૂતોને લાભ માટે આઇ ખેડૂત પોર્ટલ ના નીચે મુજબ આપેલા છે આગ પોર્ટલ પરથી ખેડૂતોને ખેતી માટેની માહિતી તેમજ ખેતીને લગતી યોજનાઓ મૂકવામાં આવે છે તેમની બધી જ માહિતી ખેડૂત મિત્રો આઇ ખેડૂત પોર્ટલ પરથી મેળવી શકે છે. આઇ ખેડૂત પોર્ટલ લાભ જાણવા માટે નીચે મુજબ છે.

 • આઇ ખેડુત પોર્ટલનો ખેડૂતના મુખ્ય લાભ એ છે કે ગુજરાત સરકાર દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલી યોજનાનો લાભ લેવા માટે તેમની કચેરીએ ધક્કા ખાવા પડતા નથી તે ઘરે બેઠાં જ ઓનલાઇન અરજી કરીને તે યોજનાનો લાભ લઇ શકે છે.
 • ગુજરાત સરકારની આ પોર્ટલ પરથી ગુજરાતનો ખેડૂત એ આઇ ખેડૂત પોર્ટલ ખેતીવાડી યોજના પરથી સરળતાથી ખેતીમાં વપરાતા ટેકનોલોજીનો તેમજ તેમના સાધનોનો વિશે માહિતી મેળવી શકે છે.
 • જો ગુજરાત સરકાર દ્વારા કોઈ નવી યોજના અમલમાં મુકવામાં આવે તો તે વિશેની બધી જ માહિતી ખેડૂતોને આ પોર્ટલ પરથી આરામથી મળી શકે છે.

IKhedut Portal 2023 Yojana List Gujarat (આઇ ખેડૂત પોર્ટલ યોજના)

ખેડૂત લક્ષી યોજના 2023: ગુજરાતમાં ગુજરાત સરકાર દ્વારા ખેડૂતોને ખેડૂતલક્ષી સહાય યોજના આપવા માટે એક પોર્ટલ બનાવવામાં આવ્યું છે. તે આઇ ખેડૂત પોર્ટલ દ્વારા ઓળખાય છે. આ પોર્ટલ નો ઉપયોગી ગુજરાત સરકાર ખેડૂતોને લગતી બધી જ તમામ યોજના ઓનલાઈન મુકવામાં કરે છે.

ગુજરાત સરકાર દ્વારા આ પોર્ટલ પર ખેતીવાડીને લગતી યોજનાઓ, બાગાયતી વિભાગ દ્વારા આપવામાં આવતી યોજનાઓ, પશુપાલન યોજના બહાર પડે છે, વધુમાં આ આઇ ખેડૂત પોર્ટલ દ્વારા એગ્રો ઈન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન યોજનાઓ તેમજ આત્મા પ્રાકૃતિક કૃષિ યોજનાઓ, ગોડાઉન બનાવવા માટેની સહાય યોજના ઓનલાઈન મુકવામાં આવે છે.

આ ઉપરાંત આઇ ખેડૂત પોર્ટલ પર ભારત સરકાર દ્વારા ખેડૂતોના હિતમાં આપવામાં આવતી સરકારી યોજનાઓ પણ બહાર પાડે છે. જેમ કે આ પોર્ટલ પર તમે પ્રધાનમંત્રી માન ધન યોજના, કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડ યોજના તેમજ પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજના વગેરે યોજનાઓ નો લાભ લઇ શકો છો. તેમજ નહીં ખેડૂતો અકસ્માત યોજના દ્વારા ખેડૂતોને સહાય પણ આપવામાં આવ્યા છે.

IKhedut Portal Yojana List 2023 | આઇ ખેડૂત પોર્ટલ યોજના 2023

આઇ ખેડૂત પોર્ટલ યોજના યાદી 2023: ગુજરાત સરકાર દ્વારા આઇ ખેડૂત પોર્ટલ પર ચાલતી યોજનાઓ ની બધી જ માહિતી નીચે મુજબ આપેલા છે:

 • ખેડૂત મોબાઈલ સહાય યોજના (Farmer Smartphone Scheme Gujarat)
 • ટ્રેક્ટર સહાય યોજના (Tractor Sahay Yojana Gujarat 2023)
 • કમલમ ફ્રૂટની ખેતી સહાય યોજના (Dragon Fruit Farming 2023)
 • કિસાન પરિવહન યોજના (Kisan Parivahan Yojana Gujarat 2023)
 • પશુ ખાણદાણ સહાય યોજના (Pashu Khandan Sahay Yojana Gujarat 2023)
 • મફત છત્રી યોજના (Free Umbrella Scheme Gujarat 2023)
 • મુખ્યમંત્રી પાક સંગ્રહ ગોડાઉન યોજના (Mukhyamantri Pak Sangrah Yojana)
 • પશુ સંચાલિત વાવણીયો (Pashu Sanchalit Vavaniyo Yojana)
 • ડ્રીપ ઇરીગેશન યોજના (Drip Irrigation Subsidy Apply Online) (Tapak Sinchai Yojana Gujarat Subsidy Yojana)
 • ખેડૂત અકસ્માત વીમા યોજના (Khedut Akasmat Vima Yojana 2023)
 • ખેડૂતોને ડ્રમ અને બે પ્લાસ્ટિક વિનામૂલ્યે (Free Drum and Two Plastic Baskets)
 • પ્લગ નર્સરી (વનબંધુ યોજના) (Gujarat Vanbandhu Yojana)
 • મહિલા સ્ટાઇપેન્ડ યોજના (Stipend Scheme for women trainees)
 • સરગવાની ખેતીમાં સહાય (Drumstick Farming in Gujarat | Drumstick Farming Scheme in Gujarat)
 • દેશી ગાય સહાય યોજના (Desi Gir Gay Sahay Yojana)
 • દરિયાઈ ફિશીંગ બોટનું એન્જિન સહાય (Gujarat Fishing Boat Scheme)
 • સ્માર્ટ હેન્ડ ટુલ્સ કીટ યોજના (Smart Hand Tool Kit Yojana 2023)
 • ફળપાકોના વાવેતર માટે (Horticultural aid scheme in gujarat)

ખેડૂત મોબાઈલ સહાય યોજના (Farmer Smartphone Scheme Gujarat)

Farmer Smartphone Sahay Yojana: ખેડૂતોને મોબાઈલ સહાય યોજના અને ખેડૂતોને મળે છે મોબાઇલની ખરીદી પર સબસીડી. આ યોજના નો લાભ લેવા માટે તમારે આઇ ખેડૂત પોર્ટલ પરથી રજીસ્ટેશન કરાવવાનું રહેશે.

ખેડૂત સ્માર્ટફોન સહાય યોજના વિશે વધુ જાણવા માટે અહી ક્લિક કરો: Farmer Smartphone Scheme Gujarat

ટ્રેક્ટર સહાય યોજના (Tractor Sahay Yojana Gujarat 2023)

ટ્રેક્ટર્સ આ યોજનાને કારણે ખેડૂતો ટ્રેક્ટરની ખરીદી પર સબસીડી મેળવી શકે છે આ યોજના વિશે વધુ જાણવા માટે નીચે આપેલી લિંક પર ક્લિક કરો અને આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે તમારે આઈ ખેડુંત પોર્ટલ પરથી રજિસ્ટ્રેશન કરાવવાનું રહેશે.

ટ્રેક્ટર સહાય યોજના વિશે વધુ જાણવા માટે અહી ક્લિક કરો: Tractor Sahay yojana

આ પણ વાંચો

મહત્વની લીંક

Official website Click Here

FAQs of Ikhedut Portal Yojana List 2023

આઇ ખેડૂત પોર્ટલ શા માટે બનાવવામાં આવેલું છે?

Ans: આ પોર્ટલ દ્વારા ગુજરાત રાજ્યના ખેડૂતો માટે ગુજરાત પણ આવતી સરકારી યોજના વિશેની માહિતી આપવામાં આવે છે તથા ઓનલાઇન તે યોજના માટે અરજી પણ કરી શકાય છે.

આઇ ખેડૂત પોર્ટલ પર ગુજરાત સરકાર દ્વારા કેટલીક યોજનાઓ શરૂ કરવામાં આવેલી છે?

Ans: આઈ ખેડુત પોર્ટલ ગુજરાત સરકાર દ્વારા ઘણી બધી યોજનાઓ અમલમાં મૂકવામાં આવેલી છે જે તમે આ પ્રકારનો ઉપયોગ કરીને ઓનલાઇન અરજી કરીને લાભ લઇ શકો છો.

આઈ ખેડુત પોર્ટલ ની ઓનલાઈન અરજી કરવા માટેની ઓફિસિયલ વેબસાઈટ કઈ છે?

Ans: આઈ ખેડુત પોર્ટલ Link: https://ikhedut.gujarat.gov.in/

Leave a Comment